Thứ ba
17
17/10/2017
Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Không có sự kiện nào trong ngày này.
Thời gian Tiêu đề Nhập  
Không có sự kiện nào trong ngày này.
Hiển thị 0 kết quả.
thg 10
20
Ngày 19 tháng 10 năm 2017
Parc Científic de Barcelona Baldiri Reixac, 10 E-08028 Barcelona Spain
thg 10
23
08:00 Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Hospital Universitario A Coruña
thg 10
24
08:00 Ngày 24 tháng 10 năm 2017
Hospital Universitario A Coruña
thg 10
25
08:00 Ngày 25 tháng 10 năm 2017
Hospital Universitario A Coruña
thg 10
26
08:00 Ngày 26 tháng 10 năm 2017
Hospital Universitario A Coruña
thg 10
27
08:00 Ngày 27 tháng 10 năm 2017
Hospital Universitario A Coruña
thg 10
30
Ngày 29 tháng 10 năm 2017
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University Moscow, Russia
thg 10
31
Ngày 30 tháng 10 năm 2017
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University Moscow, Russia
thg 10
31
20:00 Ngày 31 tháng 10 năm 2017
Hospital Nacional de Parapléjicos. Sala de juntas.
thg 11
01
Ngày 31 tháng 10 năm 2017
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University Moscow, Russia
thg 11
10
08:00 Ngày 10 tháng 11 năm 2017
PRBB Auditorium
thg 11
28
08:00 Ngày 28 tháng 11 năm 2017
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao
thg 11
29
08:00 Ngày 29 tháng 11 năm 2017
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao